ProMES
Senaste nytt

ProMES på Zurich flygplats

den 25 februari 2013:
Zurich flygplats använt ProMES
Läs nyhet: ProMES på Zurich flygplats

ProMES inom USÖ

den 3 januari 2013:
Medicinkliniken på USÖ använder ProMES
Läs nyhet: ProMES inom USÖ

Rättspsyk prisas!

den 25 september 2008:
Rättspsykiatriska kliniken i Örebro har fått årets Kvalitetspris!
Läs nyhet: Rättspsyk prisas!

Productivity Measurement and Enhancement System.

Logga

Productivity Measurement and Enhancement System.

ProMES-ECC

www.promes-ecc.com

The ProMES European Competence Centre is an association of ProMES experts bringing together many years of experience within the field of organisational psychology, team development and consulting in HR. The overall goal is to raise attention for the advantages of using ProMES in human resources management, strategic management and other areas. Another goal is to provide training and workshops for practioners and consultants who are interested in becoming a ProMES-Facilitator. ProMES ECC is providing auditing of ProMES Systems resulting in an international ProMES Certificate. The group is also bringing together companies and people throughout Europe for exchanging their own experiences with ProMES.

Med hjälp av ProMES får arbetsgrupper de förutsättningar de behöver för framgång i arbetet:

De får en tydlig vision för sitt arbete. Visionen är länkad till strategier som följs upp genom meningsfulla, mätbara och påverkbara mått. Mått som medarbetarna förstår, önskar, tror på! Därför att de själva varit med och tagit fram dem. Detta ger dem en praktiskt fungerande handlingsplan med regelbunden lärande och vägledande feedback.

ProMES är en vetenskapligt utarbetad och dokumenterad feedback-metod, som nio forskargrupper i sju länder utvecklat. Forskningssamarbetet leds av professorRobert D. Pritchard , (en av de ledande motivationsforskarna i världen, verksam vid University of Central Florida).

ProMES har framgångsrikt tillämpats och studerats, i allt från små till multinationella företag, i såväl privat som offentlig verksamhet.

För vidare information om det internationella ProMES arbetet se: TheProMESsenger

 video1 video2

 

 

 

   

   Video4                                                 Video3

   

 

 

 

 

 

 

nya ProMES Boken

"The evidence is clear; ProMES works."  - Daniel R. Ilgen, John A. Hannah Distinguished   Professor Emeritus, Michigan State University


      "ProMES is simply one of applied psychology's premier achievements".
- John P. Campbell, Professor of Psychology, University of Minnesota


  "In short, this is an outstanding example of evidence-based management. Practitioners will love it."
- Gary Latham, Secretary of State Professor of Organizational Effectiveness, Rotman School of Management, University of Toronto

  Beställ den nya boken:

 

This new book explains the Productivity Measurement and Enhancement system (ProMES) and how it meets the criteria for an optimal measurement and feedback system. It summarizes all the research that has been done on productivity, mentioning other measurement systems, and gives detailed information on how to implement this one in organizations. This book will be of interest to behavioral science researchers and professionals who wish to learn more about the practical methods of measuring and improving organizational productivity.

På Tyska även kallad: Partizipatives Produktivitätsmanagement (PPM).  Gå till sidan.

På Spanska kallad: SIMAPRO.  Gå till sidan.


Den samlade resultatbilden visar att ProMES är den kraftfullaste performance management  metoden som veteskapligt dokumenterats.  

30 års systematiskt forskningsarbete tillsammans med ett stort internationellt forskningsteam bär nu god frukt. Inget annan performance improvement metod kan visa på bättre vetenskapligt dokumenterade effekter än ProMES.   

I : Journal of Applied Psychology 2008 Volume 93, Pages 540-567

Presenteras resultat från 20 års samlad forskning kring ProMES. I metaanalysen ingår 83 PoMES-tillämpningar från olika delar av värden, från såväl offentlig som privat sektor. 

The productivity measurement and enhancement system: A meta-analysis.

Du kan ladda ner artikeln redan nu, och bli en av de första som får möjligeter att läsa det senaste på forskningsfronten. Länk till artikeln:

Den genomsnittliga effekt storleken för dessa 83 ProMES-tillämpningar är 1.44 (d-statistic) då styrkan i dessa beräknats.

Detta resultat (1.44) kan jämföras med 0.42 - 0.80 som är den effektstorlek som mer traditionella målstyrnings tillämpningar givit i de metaanalyser som finns publicerade.  

Förutom att ProMES visat sig ha en mycket kraftfull och positiv effekt på verksamheters produktivitet och kvalitet visar också resultaten på en tydlig hälsofrämjande effekt bland de personer som skapat dessa resultat.

Nu kan ni också omsätta denna kunskap till praktisk verklighet i er organisation.
Och genom vårt IT-baserat stödsystem ProMES-Navigator få ni tillgång till fortlöpande professionell feedback i det dagliga arbetet. Grunden för motivation och en lärande och ständigt förbättrande organisation.

Alla organisationer vill att deras medarbetare skall prioritera rätt (investera tid och energi de arbetsinsatser som anses bidra till störst värde för organisationen).

  • Effektivitetskurvorna definierar genom tydliga ömsesidiga överenskommelser vilket värde som olika resultat/prestationer anses ge i relation till varandra beroende på aktuellt läge.

 D.V.S: Vilka konsekvenser som olika och aktuella resultat/prestationer har för verksamheten.

OutlineReport500

Genom att alla får tillgång till denna information kan den begränsade mängden tid och energi som finns till förfogande, systematiskt investeras i den områden där de gör mest nytta (skapar stört värden). Ja helt enkelt arbeta smartare och i större utsträckning med rätt saker. Vill du veta hur?

ProMES optimerar er förmåga att använda era tillgängliga resurser och nå er mål.

ILO Via ILO (International Labour Organisation) som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor pågår ett sort antal ProMES tillämpningar. Att de valt att tillämpa ProMES är ingen tillfällighet. De har utgått ifrån den evidens som finns kring hur man framgångsrikt utvecklar arbetsplatser. På deras officiella hemsida skriver de:  Gå till sidan.

What are the benefits brought by ProMES? Se video

ProMES contributes to turn the culture of work into a working environment of cooperation and trust by means of effective and constant communication between senior management, middle management and operational workers, with the aim of achieving the objectives of each area. It helps to standardise the operational criteria among all members of staff, aligning them with the mission, vision and values of the organisation. It facilitates an involvement in projects concerning quality, technical change or organisational. It creates continuous improvement actions by means of the commitment and follow-up of both parties.

To what type of organisation can it be applied?

ProMES works well in any type of organisation at every level. It has been applied in large organisations but also at micro and small ones; in the same way, it has both been applied to production areas and administrative and management areas. As long as there is an interest in setting up and providing systematic follow-up to objectives, ProMES can be used as an instrument to measure and improve them.

"The 13th European Congress of Work and Organizational Psychology" i Stockholm.

EAWOP.gif

Vid EAWOP 2007, var 1 300 organisations- och arbetsmiljöforskare från världens alla hörn samlade vid Älvsjömässan i Stockholm.

Inledningstalare var professor Denise Rousseau från USA. I sitt inledningsanförande talade hon på temat Evidence-Based Management (EBM). Hon betonade betydelsen av att i de förändrings- och utvecklingsarbeten som bedriv på våra arbetsplatser använda sig av den evidensbaserade forskning och metodik som faktiskt finns tillgänglig i dag.

Hon menade att vi här har mycket att lära av hur kunskap byggs och tillämpas inom de medicinska disciplinerna. Samma krav som finns där på tillämpningar och interventioner borde också gälla för de interventioner som görs inom våra organisationer och arbetsplatser.

Tyvärr är situationen inte den i dag, mycket av det som görs och sägs om hur arbetsorganisationer, team, ledarskap och motivation skall utvecklas vilar inte på den solida vetenskaplig grund det borde göra. Dessutom presenteras allt för ofta icke verifierade och gamla teorier så som Abraham Maslows behovshierarki som sanningar. Detta tråtts att det finns nya och välverifierade teorier tillgängliga. Men allt för få gör sig besväret att läsa in sig på dessa och än mindre, förmedla och tillämpa dem.

I detta sammanhang lyfte Denise Rousseau fram professor Robert D. Pritchards forskning kring ProMES som ett lysande exempel på god evidensbaserad organisationspsykologisk forskning och tillämpning, där "Better Facts + Better Implementation = Better Performance". Läs artikel i Chef&Ledarskap

Till EAWOP 2007 var professor Robert D. Pritchard  inbjuden:

Han bidrog med en workshop på temat "Measuring and Improving Organizational Productivity" den 9 maj, och i en paneldebatt den 12 maj, på temat "Measuring and Improving Organizational Productivity: An International Collaboration". Vid denna paneldebatt medverkade också  professor Harrie van Tuijl från Nederländerna, Magnus Bergstöm fån Forum samt Kenneth Malm från ProMES Int Sweden AB. Se några bilder från kongressen:  Bilder från EAWOP Stockholm

Vi erbjuder er nu också en unik möjlighet att karlägga det motivationella hälsoläget i er organisation.

Med hjälp av MAP (Motivation Assessment Program) utvecklad av Professor Pritchard och hans forskargrupp kan vi snabb och kostnadseffektiv ge er en visuell beskrivning av det rådande motivations läget i er organisation och det bästa av allt en konkret handlingsplan för förbättring.

 

Vill du att din verksamhet ska lyfta
eller är du nöjd så länge den inte sjunker?
Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!
Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB